എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന കലിപ്പ് സിനിമയുടെ കലിപ്പ് ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി

പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആറ്റിങ്ങലിലെ കലാകാരൻമാരും അഭിനയിച്ച കലിപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സെറ്റുകളിൽ മികച്ച റേറ്റിങ്ങി

Read More

ആറ്റിങ്ങലിന്റെ കഥപറയുന്ന ചിത്രം

ആറ്റിങ്ങൽ:കൊച്ചിൻ ശ്യാദി @ ചെന്നൈ 03 എന്ന ചിത്രം അടുത്തമാസം റിസിസാകുമെന്നും ആറ്റിങ്ങലിന്റെ കഥപറയുന്ന തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഫെബ്രുവരിയിൽ ചിത്രീകരണം

Read More